Promocijski dogodek projekta »Izobraževalni laboratorij«

4.12.2019 je potekal promocijski dogodek projekta »Izobraževalni laboratorij« v Mariboru. Projekt je bil predstavljen na konferenci ženske podjetnosti, ki jo je organizirala Štajerska gospodarska zbornica.

Projekt je bil izveden v sklopu Erasmus+ Šport projektov ter je namenjen prostovoljcem, vodjem in osebju neprofitnih športnih organizacij. Cilj projekta je povečati zmogljivosti partnerskih organizacij pri upravljanju športnih združenj in klubov s spodbujanjem sodelovanja in razvoja mreže med partnerskimi organizacijami.

Poudarek je bil namenjen organiziranju neformalnega izobraževanja ciljnih skupin o delovanju na ravni EU, ki je ključnega pomena za uspešno izvedbo meddržavnih projektov. Projekt je pripomogel tudi k izboljšanju kompetenc športnih organizacij, kot so: izmenjava dobrih praks pri upravljanju športnih organizacij; kako uporabljati brezplačna spletna orodja; kako razvijati tržne dejavnosti, kakšne priložnosti ponuja EU s sofinanciranjem različnih programov.